Your a hot visitor number:

STEAM ENGINE

Google

Monday, November 5, 2007

"Boarder"Noong fifteen ako ay naghiwalay ang parents ko, pero hindiinilihim nila sa akin. Pinalabas nila na nadestino lang ang daddy samalayong probinsiya. Pero, nang bumilang na nang maraming buwan ayipinagtapat na rin sa akin ni Mommy ang totoo. Dahil sa edad ko raway mauunawaan ko na siguro ang kanilang sitwasyon. Nagba-buy and selllamang ang mommy ng kung anu-anong puwedeng ibenta sa mga kaibiganniya at bagong kakilala. Masipag si Mommy. Wala siyang pagod sakaiisip kung paano kikita ng pera. Napansin niya na malaki angkuwarto ko para sa akin. Sabi niya, bakit hindi kami magpa-board.Tutal ay hindi naman kami malayo sa university belt. Kahit isangboarder lamang ay puwede na. Tiyak na makatutulong na ang buwanangrenta na ibabayad nito. Ibinenta niya ang kama ko at bumili siya ngdouble deck na higaan para sa sino mang magbo-board. Naglagay siya ngsignboard sa gate announcing na nagwe-welcome kami ng male boarder.Makalipas ang ilang linggo, may nag-respond, si Derek, isang thirdyear engineering student sa Mapua. Moreno siya at makinis. Mapuputiat buong-buo ang mga ngipin. Nakatingala ako sa kanya dahil 5'11"siya at 5'4" lamang ako. Madali silang nagkasundo ng Mommy ko sa pag-uusap sa mga do's and don't's sa pagtira ni Derek sa amin. Nagbigaysiya agad ng two months deposit at one month advance. Ang napuna kokay Derek ay lagi siyang nakangiti at parang matagal na niya kamingkakilala. Very friendly siya kaya pati Mommy ko ay nagtiwala agad sakanya. Magbabayad si Derek ng three hundred para sa isang buwan napagkain niya na ipe-prepare ng mommy ko. Almusal, tanghalian,hapunan. Curfew ng alas-onse at bawal magdala ng mga kaibigan. Saunang gabi ni Derek ay inasikaso niya ang pag-aayos ng mga damit niyasa drawer at ng mga libro niya sa bookshelf. Pinapanood ko lang siyahabang kinukuwentuhan naman niya ako ng hirap ng buhay-estudyante.Magkakasalo kami sa hapunan. Tulad sa kuwarto, nagkukuwento din siyasa amin ni Mommy ng buhay naman nila sa probinsiya. Katulad din dawsa metroManila, maraming naghihirap. At hindi naman daw talaga ganoonna may mga lupang matataniman dahil halos lahat ng bukirin ay ginawanang subdivision. Matapos ang hapunan at kaunting panonood ng tv aypumasok na ang Mommy sa kuwarto niya para matulog at gayundin kami niDerek. Kahit Sabado kinabukasan ay inasikaso ko pa ring gawin anghomework ko. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil sa naasiwa ako.Kasi, unang araw iyon na matutulog ako na may ibang tao sa kuwartoko. Pangalawa, guwapo talaga si Derek at bukod nga sa lagingnakangiti ay parang may gusto siya sa iyo kung makatingin. Iyon bangderetsong-deretso sa mata na parang binabasa ang isip mo. Maganda angmata ni Derek kaya kapag tumititig siya nang ganoon ay hindi komalaman kung saan naman ako titingn. Sabi niya ay maliligo lang siyasandali, kung puwede raw. Sabi ko, siyempre, kasi taga-rito na rinsiya. Kumuha siya ng tuwalya at lumabas matapos maghubad ng pants attshirt. Naka-sshorts lang siya na pumasok ng banyo. Ako naman kahitnagbabasa ng Literature book ko at naga-answer ng mga questions ayhalos nasa lagaslas ng tubig sa banyo ang isip ko. Sabi ko, bakanakakahiya ang banyo namin para kay Derek. Baka madumihan siya kahitna alam kong malinis iyon. At alam ko rin na nang mga oras na iyon aywala siyang damit.Amoy-sabong mabango at shampoo si Derek nang muling pumasok ngkuwarto. Paglapat ng pinto ay nadinig ko ang pag-klil ng lock.Isinusi niya ang pinto. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti rin ako nangngitian niya ako. basang-basa pa ang buhok niya at halos tumutulo.nang katawan na nakatapi siya ng tuwalya. Tinanong niya sa akin kungano anag ginagawa ko. Edgar Allan Poe ang sagot ko. Literature?Tanong niya. Oo, sabi ko. Favorite subject ko rin iyan, sabi niya.Tapos ay lumapit siya sa akin at sinilip niya ang ginagawa ko atbinasa-basa. Na-conscious ako. kasi ba naman ay halos nakasayad na salikod ko ang harapan niya na nababalot lang ng tuwalya. Nang matuluanang notebook ko ng basang buhok niya ay dali-dali siyang nag-sorry.Agad niyang tinanggal ang tuwalya at ipinunas sa ulo niya.Nagulat ako dahil wala pa pala siyang briefs. Nagpatay-malisya ako.Pero, talagang noon lang ako nakakita ng lalaking walang damit atguwapo pa. Pero, talagang hindi ako nagpahalata. nagkunwari akongmatutulog na para hindi ko na siya makitang kumikilos sa kuwarto.Nang nakahiga na ako, tumabi siya sa akin sa higaan kahit na dapat aysa itaas siya ng double decker. Naka-brief na siya ngayon ng cottonna kulay-puti. Nakakahiya dahil bagong paligo siya samantalang ako aykaninang umaga pa at natuyuan na ng pawis. Tinanong niya ako tungkolsa buhay ko. Nasaan daw ang ama ko. Bakit naghiwalay ang parents ko.Kung solong anak lang ako. Kumusta naman daw ang pag-aaral ko. Parasiyang kuya na may concern sa akin kung magtanong. Tinanong niya akokung nasisikipan ba daw ako na naroroon siya sa tabi ko. Siyempre,sinabi ko na hindi. Kahit ma medyo naggigitgitan ang mga katawannamin.Kumatok si Mommy sa pinto. magpatay daw kami ng ilaw kung kami aymatutulog na para raw makatipid sa kuryente. nagkangitian kami niDerek. Ang mga mommies talaga, puro pagtitipid sa budget ang nasaisip, biro niya na pabulong. Natawa ako. Dahil ako ang nakakalam kungsaan ang switchpalte ng ilaw, ako ang bumangon at nagpatay ng ilaw.Kakapa-kapa ako na nagbalik sa higaan. Ingat daw ako at baka akomatisod, sabi ni Derek. Pero, sa halip na umakyat na siya sa higaanniya ay nanatili siya sa higaan ko, at ipinagpatuloy niya angkuwentuhan namin. Hanggang maya-maya pa ay maramdaman ko nang hindina siya kumikilos at huminto na rin siya sa pagsasalita. Nadidinig kona ngayon ang mahina niyang paghilik. Doon na nga sa higaan ko siyanakatulog. Ang mga pangyayaring ganoon ay naulit pa. Tuwing gabi aynaliligo siya, kuwentuhan kami hanggang sa parehong makatulog.Siyempre pagkakatapos iyon ng mga dapat naming gawin sa mgaassignment sa school. Sa itaas siya nahihiga, pero paminsan-minsan aysa higaan ko. Tuwing umaga nga ay nararamdaman ko ang erection nya nanakatutok sa balakang ko at pumipintig-pintig doon na parangitinutulak ako. Nasasarapan naman ako kaya kahit kailangan ko nangbumangon ay hindi ako bumabangon. Siguro ay napupuna ni Derek na satuwing maliligo siya ay lagi akong napapatingin sa hibad niyangkatawan. Hindi naman siya nagagalit, ngumingiti lang. Kahit mas bataako kaysa kanya ay nararamdaman ko na iginagalang niya ako. Hindisiya magaspang magsalita, at lagi nang nararamdaman ko ang concernniya sa akin.Minsan ay dalawang araw na mawawala si Mommy dahil namatay angbestfriend niya at walang mag-aasikaso dito dahil solong katawan langto. Responsibilidad niya ang burol at pagsaludar sa mga naglalamay.Nang gabing iyon, naligo uli si Derek tulad nang nakagawian. Pero,nang pumasok siya ay hubo at hubad siya habang nagpupunas ng tuwalyasa ulo. pareho naman tayong lalaki at saka wala ang mommy mo, sabiniya. Tiningnan din niya kung ano ang sinusulat ko. Na ang harapanniya ay halos nakadiin sa likuran ko. Hindi tulad noon na balot siyang tuwalya, ngayon ay wala kaya nararamdaman ko ang ulo ng uten niyana nakatutok at nakadiin talaga sa likod ko. Pagkatapos ay nahigasiya sa higaan ko nang pahalang habang nagkukuwentuhan kami na angtuwalya ay basta lang nakapatong sa harapan niya. Sabi niya aymasasakit daw ang laman niya dahil nag-calisthenics sila nang matagalsa school para sa health program ng Department of Education. Ngumitilamang ako. Kung puwede raw pamasahe sa akin nang kaunti ang likodniya. Sabi ko, sige. Dumapa siya sa kama ko at minasa-masahe ko siya.masarap daw pala akong magmasahe, sabi niya. Bola, sabi ko. Dahilhindi naman ako talaga marunong magmasahe. Nang tumihaya siya medyogalit ang titi niya. pareho kaming napatingin doon at pareho kamingnapatawa. Sino kayang kinagagalitan niyan, biro pa niya. malay ko saiyo, sabi ko. Pagkatapos ay nagkuwentuhan uli kami. Siya ang nagpatayng ilaw. pero hindi pa rin siya nagsusuot ng briefs tulad nangginagawa ng ibang gabi. Nagbalik siya sa higaan ko at muling tumabi sakin.Maya-maya pa ay natutulog na siya. Dahil nadidinig ko ang paghilikniya. Dahil amoy-sabong mabango siya at wala pang damit, nakaramdamako ng tukso. Kunwari ay wala sa loob na idinantay ko ang kamay ko satiti niya. Nakatagilid siya nang paharap sa akin at nakatihaya namanako. Nang hindi pa rin siya kumikilos ay idiniin ko nang bahagya angkamay ko sa titi niya. Naramdaman ko na tumitigas ang titi niya.Natakot ako at agad kong inilayo ang kamay ko. Baka gising siya atmahalata ako na tsinatsansingan siya ay magalit sa akin, sa loob-loobko. Pero, nang tumalikod ako, siya naman ang yumakap sa akin atipinulupot pa ang isang hita sa katawan ko kaya ramdam na ramdam koang titi niya na ngayon ay matigas na. Nanatili kami sa ganoongposisyon. Maya-maya ay naramdaman ko na marahan niya akong kinanyud-kanyod. Ninerbiyos ako. Dahil noon ko lang naranasan iyon. Paranghirap na hirap akong huminga, dahil nagkukunwari akong tulog. Hindiko maipaliwanag, pero nasasarapan talaga ako sa ginagawa niya. Nanghindi ako makatiis ay tumihaya ako. Haharap sana ako sa kanya peroagad siyang pumatong sa akin at hinalik-halikan niya ako habangsinasabi niya ang pangalang Susan nang paulit-ulit na parang si Susanang hinahalikan niya. Siguro ay nananaginip siya na nakikipagromansasiya sa girldriend niya, sabi ko sa sarili ko.Inilililis na niya ngayon ang tshirt ko habang ang isang kamay niyaay pumipisil-pisil at lumalamas sa suso ko. Nang mahubad ang tshirtko ay hinubad din niya ang shorts ko. Inipit ko ang akin dahil bakamagising siya at malaman niyang ako ang dinadaganan niya at hindi siSusan na tinatawag niya sa panaginip niya. Pero, nagulat ako nangpilit niyang isinisiksik sa pagitan ng hita ko ang ngayon ay basaniyang titi dahil sa tamod na manipis na lumalabas sa kanya. Madulasna ang titi niya kaya madaling nakapasok sa pagitan ng dalawa konghita ang tigas na tigas na titi niya. Nang nakapasok na itong lahatay nagsimula siyang kumanyud-kanyod. Para akong babae sa pakiramdamko. Huminto na siya sa pagtawag ng Susan. Bagkus ay ungol na lamangang nadidinig ko sa kanya. Ang higpit-higpit nang ginagawa niyangpagyakap sa akin habang nilalamas-lamas niya ang dibdib ko atpinipisil-pisil ang baywang ko. Basta lahat ng abutin ng kamay niyaay pinipisl niya pati likod habang hinahalikan niya ako kung saan-saan. Patuloy siya sa ginagawa niyang pagkanyod-kanyod sa akin atpapadulas naman nang papadulas ang kanina ay madulas na niyang titi.At matigas na matigas na ito lalo ngayon, parang buto sa tigas naumuulos-ulos sa pagitan ng hita ko.Napakasarap palang rumomansa ni Derek. Suwerte ang magiginggfirlfriend o asawa niya. Kasi bukod sa guwapo at mabait ay magalingpa sa sex si Derek. Ngayon ay ipinapasok na niya ang dila niya saloob ng bibig ko sa paghalik niya at ganoon din ang ginagawa ko dahilginagaya ko siya. Niyayakap ko na rin siya nang mahigpit. Ang sarap-sarap pala ng niyayakap at hinahalikan lalo na kung guwapo at bagongpaligo ang gumagawa sa iyo noon. Pabilis na nang pabilis angpagkanyod sa akin ni derek na sinasalubong ko naman ng balakang kobawat ulos niya. Saaraaap na sarap din siya sa ginagawa niya.Natatakot nga ako na baka mamatay siya dahil para siyang nauubusan nghininga sa pag-ungol niya. Nang idiin niya nang pagkadiin-diin angtingas na tigas niyang titi sa hita ko ay may naramdaman akongnapakainit na bagay na bumuga mula sa dulo ng titi niya na halospumaso sa manipis na balat ng dalawa kong hita na nakasipit sa titiniya, habang muli siyang kumankanyod uli habang patuloy namangnagbubuga ng nakapapasong tamod ang bawat pag-ulos na iyon. Malakasna malakas na ngayon ang ungol niya, halos mapasigaw na siya.Maya-maya ay pagod na pagod na ibinagsak niya sa katawan ko ang buongbigat ng katawan niya matapos niyang maibuga ang kahuli-hulihangpatak ng tamod na nagpapalagkit ngayon sa katawan namin, sama-samangpawis, laway at tamod ang bumabasa sa katawan namin nang mgasandaling iyon. Maya-maya ay may pahabol pa siya na maraahangpagkanyod sa akin na parang may mga patak pang kailangang ilabashanggang truluyan na ngang maubos ang lakas. Hinalikan niya ako mulisa labi, mata, ilong at pisngi saka ko naramdaman na natutulog nasiya sa ibabaw ko. Malagkit na malagkit talaga ang buong katawannamin. Pero, pakiramdam ko ay iyon ang tinatawag na langit dahil sasarap na naraanasan ko.Nang maaadaling-araw na ay naramdaman kong muli akong kinakanyod niDerek. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako idinadapa. Nangnakadapa na ako, pumatong siya uli sa akin. Muli niya akongpinaghahalikan at nilamas nang nilamas ang buo kong katawan.Ipinapasok niya uli ang matigas na matigas niyang titi sa pagitan nghita ko at kumakanyod siya. Pero, paminsan-minsan ay tumatama iyon sabutas ng puwit ko. Hanggang mahalata ko na parang iyon na talaga anginaasinta niya. Dahil madulas na madulas na ang titi niya at matigasna matigas na talaga ito, madali itong bumaon sa butas ng puwit ko.Dahil nagustuhan ko rin ay hindi ako nag-resist sa ginagawa niya.Dahan-dahan niya lang ipinapasok ang kahabaan ng titi niya sakalaliman ng butas ng puwit ko. Ipapasok niya tapos ay sandali siyanghihinto, tapos ay ipapasok na naman. Hanggang maraamdaman kongnakapasok na nang buong-buo ang titi niya sa puwit ko. Nanatili kamisa ganoong posisyon nang hindi kami gumagalaw pareho. Pero,nararamdaman ko ang pagtibok ng titi niya sa loob ng puwit ko, angpagtangu-tango ng tigas na tigas niyang titi sa pagkakabaon nito sapinakuweba ng aking murang katawan.http://groups.yahoo.com/group/kwentongnakakalibog/message/590Nang matiyak niya na okey ako ay muli siyang gumalaw. Hinugot niyaang titi niya papalabs sa puwit ko, tapos ay muli niyang ipinasok.Ganoon. Huhugutin niya niya at muling ipapasok. Nang bumilis nangbumilis ang pagkantot niya sa akin ay sinasalubong ko na siya.Humahagok si Derek sa ginagawa niyang pagkantot sa akin. Nararamdamanko ang pagpatak ng masagana niyang pawis sa likod ko. Maya-maya pa aytalagang mabilis na ang ginagawa niyang pagkantot sa akin at halosbumaon na ang mga dulo ng daliri niya sa pagkakahapit sa akingdalawang balikat. Pakiramdam ko naman ay magkakakalas-kalas ang mgabuto ko sa higpit ng yakap niya at sa diin ng ginagawa niyangpaagkantot. Parang humihingal siya na aso na nakalawit ang dila. Nangmapaingit siya ay sabay kong naramdaman ang marahang pagkagat niya sabalikat ko at pagpulandit ng napakainit niyang tamod sa kaloob-loobanng butas ng puwit ko. Kung ilang ulit bumuga ang titi niya ngmasaganang tamod na parang hindi mauubos, na sa bawat buga ay ramdamna ramdam ko ang matitigas na pagtango ng titi niya. Ganoon palakasarap ang kantutin. Hindi lamang dahil sa nasarapan ka, kundi dahilsa alam mong nakapagpaligaya ka ng kapwa mo. Kinaumagahan ay parangwalang nagyari sa amin.Nang sumunod na gabi ay naulit ang ginawa naming iyon. hanggang sadumating si Mommy. Bawat gabi ay ginagawa namin iyon, pero,pagdarating ng umaga ay hindi namin pinag-uusapan iyon o binabanggitman lang. Na para bang kahit kami ay hindi nakakalam sa amingginagawa sa aking kuwarto kapag patay na ang ilaw. Tumagal si Dereknang dalawang taon sa pagbo-board sa amin. Balita ko ay nasa abraodna siya ngayon na siya niyang pangarap noon pa man na binaggit naniya sa akin unang gabi pa lamang. Hindi naman kami mga bakla nakumekembot o nanliligaw ng kapwa lalaki, pero, pangkaraniwan na yatatalaga na kapag dalawang lalaki ang nagkatabi sa pagtulog ay maynangyayari sa kanila na kahit sila mismo ay parang hindi nila alam nanangyari nga sa kanila iyon.

1 comment:

bokule1122 said...

tama ka. Sana maranasan ku rin yan.